Яка різниця між благодійним фондом та громадською організацією

Яка різниця між благодійним фондом та громадською організацією. Благодійний фонд чи громадська організація, що обрати та нюанси їх діяльності

Чи є якась різниця між благодійним фондом (БФ) та громадською організацією (ГО)? Так, вона є, але відмінність між ними така незначна, що їх дуже часто плутають між собою.

Однак, на жаль, така плутанина може призвести до хибних управлінських рішень: коли людина реєструє благодійний фонд (точніше, правильно казати благодійну організацію) в той час, коли їй насправді потрібна громадська організація.

Тож яка різниця між благодійним фондом і громадською організацією і що у них спільного.

Окремі особливості діяльності БФ та ГО

Благодійний фонд (організація).

Коли кажуть про благодійний фонд, насправді мова йде про благодійну організацію. Саме так правильно називається ця організаційно-правова форма відповідно до чинного законодавства.

При цьому благодійна організація (БО) може бути створена у вигляді:
– благодійного товариства;
– благодійної установи;
– благодійного фонду.

На сьогоднішній день найбільш розповсюдженим видом благодійних організацій стали благодійні фонди. Два інші види БО зустрічаються настільки нечасто, що поняття «благодійна організація» і «благодійний фонд» стали по суті словами синонімами.

Тож коли ми кажемо «благодійний фонд», насправді мова йде про благодійну організацію, а коли згадуємо благодійну організацію, то скоріш за все маємо на увазі благодійний фонд 🙂

Основне завдання благодійного фонду (організації) – збирати, акумулювати та передавати отримувачам благодійної допомоги (бенефіціарам) грошові кошти, ТМЦ або інше майно чи блага.

Сферами діяльності благодійного фонду, як приклад, можуть бути: освіта, охорона здоров’я, охорона довкілля та захист тварин, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану, розвиток територіальних громад, соціальний захист, культура та мистецтво, наука і наукові дослідження, спорт і фізична культура, права людини і громадянина та інші, передбачені Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

При цьому, збираючи кошти, Благодійний фонд не зобов’язаний передавати отримувачам благодійної допомоги саме кошти. Він може купити за них харчові продукти або якісь товарно-матеріальні цінності (автотранспортні засоби, техніку, апаратуру тощо) і передати їх тим, хто цього потребує. Ну або, як варіант, зібрані кошти можуть бути витрачені на оплату вартості послуг, які надаються третьою організацією отримувачу допомоги.

Тож благодійний фонд може, наприклад, отримати у вигляді благодійної допомоги якісь ТМЦ і передати їх отримувачам благодійної допомоги або зібрати як благодійну допомогу грошові кошти і далі, приміром:
– перерахувати ці кошти тим, хто потребує допомоги (фізособам, в інші фонди чи ГО, комунальним чи державним установам тощо);
– підручники, цукерки та передати їх у дитячий будинок;
– придбати реанімаційне обладнання і передати його в лікарню;
– придбати дрони, авто чи зброю і передати їх ЗСУ;
– купити ноутбуки і передати їх дітям, які навчаються дистанційно і кому вони потрібні;
– оплатити вартість лікування чи реабілітації пораненого бійця;
– оплатити вартість навчання за кордоном талановитих дітей чи дітей, які втратили батьків;
– придбати та передати житло тим, хто його втратив тощо…

Головне, що допомога, яка надається, є персоніфікованою, у неї завжди є конкретний отримувач – фізична або юридична особа. Благодійний фонд не може витрачати кошти на якісь «загальні блага», що споживаються невизначеним колом осіб.

При цьому на власне утримання (зарплата працівників, оренда приміщення та інші адмінвитрати) благодійний фонд може витратити не більше ніж 20 % від зібраних коштів.

Громадська організація

Мета громадської організації – реалізація та захист прав і свобод громадян та задоволення їхніх суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Таким чином, у своєму загальному вигляді громадська організація – це група людей, яка об’єдналась для задоволення спільних власних інтересів або для досягнення якихось спільних цілей.

Прикладом ГО, створеної для задоволення власних спільних інтересів, можуть бути клуби по інтересах: спортивні, туристичні, фотоклуби, клуби любителів різних видів тварин, клуби колекціонерів тощо.

Прикладом громадської організації, чия діяльність направлена на досягнення спільних цілей, може бути: притулок для тварин, організації, що опікуються соціально незахищеними верствами населення (допомога безхатченкам, дитячим будинкам тощо), організації, чия діяльність направлена на розвиток міста (благоустрій, озеленення, збереження архітектури тощо), організації, що займаються наданням допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, цивільним особам, які постраждали від війни тощо.

При цьому всі зібрані кошти громадська організація витрачає на реалізацію своїх статутних цілей.

Якщо це клуб по інтересах, зібрані кошти можуть бути втрачені на утримання приміщення, проведення виставок, спортивних змагань, культурних та освітніх заходів тощо.

В інших випадках це може бути, як приклад, ремонт і переобладнання авто для ЗСУ, виготовлення і передача різних технічних засобів, що потрібні військовим, оплата робіт по благоустрою міста, медична допомога всім, хто її потребує, організація кабінетів психологічної допомоги, витрати на утримання безпритульних тварин, утримання приміщень для проживання осіб, що втратили житло, їхнє харчування тощо.

Головна відмінність громадської організації від благодійного фонду в тому, що у випадку громадської організації у всіх цих витрат немає конкретного «бенефіціара».

Однак при цьому громадська організація може також надавати допомогу (фінансову, матеріальну тощо) і конкретним особам за умови, що вони не є членами цієї організації. В цьому громадські організації схожі з благодійними фондами.

Жодних обмежень щодо суми адміністративних витрат у громадських організацій немає. Разом з тим ГО (на відміну від БФ) не має права витрачати кошти на те, що напряму не передбачено її статутом.

Різниця між благодійним фондом і громадською організацією

Ну а тепер, коли ми розібралися в особливостях кожної організації, можна зробити між ними порівняння.

Благодійний фондГромадська організація
Функції
Збирати та передавати отримувачам благодійної допомоги (бенефіціарам) грошові кошти, ТМЦ або інше майно чи благаРеалізація та захист прав і свобод громадян та задоволення їхніх суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Однак може надавати і благодійну допомогу
Засновники
Для реєстрації достатньо 1 засновника. Засновниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особиНеобхідно мінімум 2 засновники. Засновниками можуть бути тільки фізичні особи
Грошові кошти
80% зібраних коштів має передати бенефіціарам.
20% від зібраних коштів може використати на покриття адмінвитрат
Всі зібрані кошти можуть бути витрачені на цілі та задачі, вказані у статуті організації
У статуті можна не конкретизувати напрямки витрачання коштів. Всі зібрані кошти можна витратити на будь-яку благодійну діяльністьГрошові кошти можна витрачати тільки на ті цілі та напрямки діяльності, що зазначені у статуті
Кошти можуть бути витрачені тільки на адресну допомогу або на користь конкретного отримувача допомогиКошти можуть бути витрачені на реалізацію загальних проектів
Органи реєстрації
Центр надання адмінпослуг (держреєстратор)
або
нотаріус
Територіальне управління міністерства юстиції
Документи для реєстрації
Рішення про створення
Статут
Заява про реєстрацію (форма 2)
Схематичне зображення структури власності
Протокол про створення
Статут
Відомості про керівні органи ГО
Відомості про особу, уповноважену представляти ГО при реєстрації
Заява про реєстрацію (форма 4)
Схематичне зображення структури власності

У чому відмінності відсутні

Незважаючи на відмінності, про які йшла мова вище, існують елементи, які є однаковими і для благодійного фонду, і для громадської організації.

Так джерелами фінансування і благодійного фонду, і громадської організації можуть бути:
– кошти і майно, що надходять безоплатно: безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви як у грошовій, так і у матеріальній формі;
– пасивні доходи;
– цільові та нецільові гранти (зокрема, закордонні);
– благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
– вступні та членські внески членів організації.

Вищим органом управління і в благодійному фонду, і в громадській організації є загальні збори (членів організації, учасників фонду).

Виконавчий орган як і у БФ, так і у ГО може бути як одноосібний (голова, президент, директор), так і колегіальний (наприклад, правління на чолі з головою, президентом чи виконавчим директором).

І у благодійному фонді, і в громадській організації керівник може працювати на громадських засадах без отримання заробітної плати або, навпаки, отримувати заробітну плату (за наявності бажання та фінансової можливості).

Благодійний фонд і громадська організація можуть мати найманих працівників, які отримують заробітну плату, та/або залучати до участі у роботі фонду/організації волонтерів на громадських засадах.

ВИСНОВКИ

Отже, підбиваючи підсумки, можна сказати, що для окремих напрямів діяльності така організаційно-правова форма як благодійна організація (благодійний фонд) просто не підійде через законодавчі обмеження, і тоді доведеться реєструвати громадську організацію.

Так, як приклад, благодійний фонд:
– може купити авто для ЗСУ та оплатити його ремонт, але не може купити запчастини та провести ремонт власними силами;
– не може утримувати притулок для тварин (годувати їх, сплачувати за оренду приміщення тощо), але може купити корм та передати його якомусь притулку або громадянам, що опікуються тваринами;
– може купити харчові продукти і роздати їх тим, хто цього потребує, але не може організувати щоденне харчування для невизначеного кола безхатченків.

Разом з тим громадська організація не має більшості обмежень, які є у благодійного фонду, однак при цьому, чисто психологічно, має менше довіри з боку суспільства як суб’єкт благодійної діяльності.

Якщо ж вам потрібна допомога щодо підготовки документів для реєстрації благодійного фонду чи громадської організації, ви завжди можете звернутись до мене за онлайн послугою «Підготовка документів для реєстрації благодійного фонду та/або громадської організації».

Також ви завжди можете звертатись до мене за консультаціями з оподаткування та податкового права та з питань державної реєстрації чи ліквідації бізнесу та/або громадських формувань і внесення змін у реєстраційні дані ФОП або юрособи, , скориставшись онлайн послугою «Консультації з оподаткування та податкового права».

Контакти:
Телефон:
(050) 403-76-85,
(067) 579-58-38 (Viber, Telegram)

E-mail: taxconsult.ua@gmail.com

Щось залишилось незрозумілим, чи у вас є додаткові запитання?

Просто зателефонуйте!
Консультації телефоном - абсолютно безкоштовні. І не вимагають багато часу!

Щоб не пропустити важливу інформацію, підписуйтесь на мій телеграм-канал «Податковий консультант».

Якщо моя стаття вам сподобалася або виявилася для вас корисною, можете сказати "дякую", 🙂 перерахувавши будь-яку суму -  на ваш розсуд : 
Просто натиснувши на кнопку: ДЯКУЮ!

Інші цікаві статті та відео з оподаткування.
- Підприємець виїхав за кордон через війну, що зі сплатою податків та статусом податкового резидента.
- Як надати декларацію по єдиному податку, платника єдиного податку 3 групи із ставкою 2 відсотки.

- Перевірки та штрафи під час дії воєнного стану.
- Як зняти валюту з валютного рахунку підприємця (ФО-П).
- Як змінити групу платника єдиного податку або ставку єдиного податку.

Поділитись з друзями у себе на сторінці!

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *