Акциз і ліцензія для реалізації електронних сигарет

Чи потрібна ліцензія при реалізації рідини для електронних сигарет і самих електронних сигарет та чи потрібно сплачувати акциз.

Відповідно до Законів України №№ 465 та 466 від 16.01.2020 року внесено суттєві зміни в частині торгівлі рідинами для електронних сигарет – як до Закону України від 19 грудня 1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон № 481), так і до Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Внаслідок зазначених змін із 1 січня 2021 року виробництво та продаж рідин для електронних сигарет потребує отримання відповідної ліцензії, а самі рідини мають бути марковані марками акцизного збору. При цьому не має жодного значення, містить рідина для електронних сигарет нікотин чи ні.

Так, відповідно до приписів пп. 14.1.56-3 п. 14.1 ст. 14 ПКУ:

електронна сигарета – виріб, який може бути використаний для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, що містять або не містять нікотин. Електронні сигарети можуть бути одноразовими чи багаторазовими.

А відповідно до приписів пп. 14.1.56-4. п. 14.1. ст. 14 ПКУ:

рідини, що використовуються в електронних сигаретах, – рідкі суміші хімічних речовин, що містять чи не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших місткостях.

При цьому ст. 1 Закону № 481 доповнено визначенням систем, які діють на зразок IQOS:

пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння – пристрої, призначені для вдихання аерозолів (пари), які утворюються внаслідок нагрівання продуктів, що містять у своєму складі тютюн (продукти його перероблення), без їхнього згоряння.

І. Ліцензія для торгівлі електронними сигаретами й рідинами для їхньої заправки

З огляду на зміни, внесені в Закон № 481, на цей час підлягає ліцензуванню:

 1. Виробництво рідин для електронних сигарет.
 2. Роздрібний продаж рідин для електронних сигарет.
 3. Оптовий продаж рідин для електронних сигарет.

Плата за ліцензію складає:

 • для виробництва та оптової торгівлі – 780 грн на рік;
 • для роздрібної торгівлі – 780 грн на рік для кожної точки продажу.

Для отримання потрібної вам ліцензії необхідно звернутися із відповідною заявою до головного управління державної податкової служби своєї області.

При цьому майте на увазі, що роздрібний продаж рідин для електронних сигарет потребує застосування реєстратора розрахункових операцій (інформація про який вноситься в додаток до ліцензії) або програмного реєстратора розрахункових операцій. Тож перед тим, як звертатися із заявою стосовно отримання ліцензії для роздрібного продажу рідин для електронних сигарет, потрібно попередньо подбати про реєстрацію РРО (касового апарата) або ПРРО в податковій за місцем їхнього продажу.

Про що також потрібно знати та пам’ятати:
1) підприємці, які здійснюють виробництво та/або продаж рідин для електронних сигарет, не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування та сплачувати єдиний податок;
2) роздрібна торгівля рідинами для електронних сигарет може здійснюватися в будь-якому приміщенні, незалежно від його розміру;
3) суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію для роздрібної торгівлі тютюновими виробами, можуть здійснювати продаж рідин для електронних сигарет без отримання додаткової ліцензії;
4) оптова торгівля – це не тоді, коли продають чогось багато, а коли вашим покупцем є інший суб’єкт господарювання (підприємець або юрособа); враховуючи, що під час оплати через POS-термінал із вами можуть розрахуватися підприємницькою карткою – ключем до рахунку, я б радив, окрім роздрібної, отримувати також ліцензію з метою оптової торгівлі рідинами для електронних сигарет (просто про всяк випадок);
5) імпорт, експорт рідин, що використовуються в електронних сигаретах, можна здійснювати – без наявності ліцензії; однак у разі подальшої їхньої реалізації вам знадобиться ліцензія на оптову та/або роздрібну торгівлю.

Заява про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

Заява про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами для електронних сигарет надається до податкової у довільній формі. Однак при цьому в ній  в обов’язковому порядку має бути зазначено:
1) назву заявника (найменування юрособи або ПІД підприємця), його податкову адресу, а також код ЄДРПОУ для юрособи чи номер облікової картки платника податків для ФО-П (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний податковий орган і мають позначку в паспорті);
2) вид господарської діяльності, для якої необхідна ліцензія (роздрібна торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах);
3) адресу місця торгівлі;
4) перелік РРО або ПРРО (книг обліку розрахункових операцій), які розташовані у місці торгівлі, а також інформацію про них:
– модель, модифікацію;
– заводський номер;
– виробника;
– дату виготовлення;
– реєстраційні номери посвідчень РРО (книг обліку розрахункових операцій) або фіскальні номери ПРРО, які розташовані у місці торгівлі, та дату початку їхнього обліку в податкових органах.

До заяви також необхідно додати оригінал документа, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

Податковий орган має розглянути надану заяву – і протягом 10 календарних днів із моменту її отримання зобов’язаний видати ліцензію або рішення про відмову в її видачі. У випадку прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії у ньому має бути зазначена підстава для відмови, з посиланням на відповідні норми законодавства.

Заява про видачу ліцензії для оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

Заява про видачу ліцензії на оптову  торгівлю рідинами для електронних сигарет надається до податкової у довільній формі. У ній мають бути зазначені:
1) назва заявника (найменування юрособи або ПІД підприємця) та його податкова адреса, а також код ЄДРПОУ для юрособи чи номер облікової картки платника податків для ФО-П (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний податковий орган і мають позначку в паспорті);
2) вид господарської діяльності, для якої необхідна ліцензія (оптова торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах).

До заяви необхідно додати оригінал документа, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

Податковий орган має розглянути надану заяву – і протягом 10 календарних днів із моменту її отримання зобов’язаний видати ліцензію або рішення про відмову в її видачі. У випадку прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії у ньому має бути зазначена підстава для відмови, з посиланням на відповідні норми законодавства.

Заява про видачу ліцензії для виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах

Заява про видачу ліцензії на виробництво рідин для електронних сигарет надається до податкової у довільній формі. У ній має бути зазначено:
1) назву заявника (найменування юрособи або ПІД підприємця), його податкову адресу, а також код ЄДРПОУ для юрособи чи номер облікової картки платника податків для ФО-П (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний податковий орган і мають позначку в паспорті);
2) вид господарської діяльності, для якої необхідна ліцензія (виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах);
3) адресу місця виробництва рідини, яка використовується в електронних сигаретах.

До заяви необхідно додати:
– копії засновницьких документів;
– атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства;
– договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії);
– документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

Податківці мають розглянути надану заяву – і протягом 30 календарних днів із моменту її отримання зобов’язані видати ліцензію або рішення про відмову в її видачі. У випадку прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії в ньому має бути зазначена підстава для відмови, з посиланням на відповідні норми законодавства.

II. Сплата акцизного податку в разі продажу електронних сигарет і рідин для їхньої заправки

Питання сплати акцизного податку врегульовано розділом VI Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Зокрема, згідно з п. 212.1 ст. 212 ПКУ, платниками акцизного податку є:
– особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, в тому числі – з давальницької сировини;
– особа – суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України;
– фізична особа – резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню відповідно до митного законодавства;
– особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.


При цьому в п. 215.1. ст. 215 ПКУ визначено перелік товарів, що належать до підакцизних. До цього переліку тепер (із 1 січня 2021 року) входять і “рідини, що використовуються в електронних сигаретах”.

На цей час ставка акцизного податку становить 3000 грн за 1 літр рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Слід зазначити, що цей акцизний податок сплачують винятково імпортери та виробники рідин, що використовуються в електронних сигаретах, після отримання марок акцизного податку.

Отже, з 1 січня 2021 року всі рідини, використовувані в електронних сигаретах, що продаються (як оптом, так і вроздріб), мають бути з марками акцизного збору. Реалізація рідин без марок акцизного збору заборонена. Навіть якщо вони були придбані до 1 січня 2021 року.

ІІІ. Обмеження

Відтепер до рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також до самих електронних сигарет та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння застосовуються всі обмеження, які раніше застосовувалися лише для тютюнових виробів (та алкогольних напоїв).

Зокрема, з 1 січня 2021 року (згідно зі ст. 15-3 Закону № 481) заборонено продаж рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також електронних сигарет та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння:
– особами, які не досягли 18 років;
– особам, які не досягли 18 років;
– у приміщеннях та на території закладів освіти, закладів охорони здоров’я (крім ресторанів, розташованих на території санаторіїв);
– у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;
– у закритих спортивних спорудах;
– у місцях проведення спортивних змагань за участю дітей;
– з торгових автоматів;
– на полицях самообслуговування;
– з рук;
– у невизначених для цього місцях торгівлі.

Якщо у продавця електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння виникли сумніви щодо досягнення 18-річного віку покупцем, який їх купує, продавець повинен звернутися до такого покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік.

У разі відмови покупця надати такий документ продаж електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння такій особі забороняється.

ІV. Відповідальність

До суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:

 • виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без наявності ліцензії – 200 % вартості виробленої продукції, але не менш ніж 20000 гривень;
 • оптової і роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без наявності ліцензій – 200 % вартості отриманої партії товару, але не менш ніж 17000 гривень;
 • порушення вимог статті 15-3 цього Закону №481 (зокрема продаж неповнолітнім електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння) – 6800 гривень.

Крім вищезазначених фінансових штрафів за порушення правил торгівлі електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння застосовуються нижчезазначені адміністративні штрафи, передбачені ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  1. Роздрібна або оптова торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку – тягне за собою накладення штрафу від 3400 до 10200 грн, із конфіскацією предметів торгівлі та виторгу, одержаного від продажу предметів торгівлі.
  2. Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння, а саме: торгівля електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідного органу місцевого самоврядування як такі, де роздрібна торгівля електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння заборонена, або торгівля електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння через торгові автомати чи особами, які не досягли 18-річного віку, а також продаж електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння особі, яка не досягла 18-річного віку, – тягне за собою накладення штрафу від 6800 до 13600 гривень.
  3. Торгівля електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння з рук, із лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, – тягне за собою накладення штрафу від 6800 до 13600 грн, із конфіскацією предметів торгівлі та виторгу, одержаного від продажу предметів торгівлі.

У разі повторного вчинення протягом року правопорушень, зазначених у п. 1 та п. 3, до винних осіб застосовується адміністративний штраф у сумі від 13600 до 23800 грн, із конфіскацією предметів торгівлі та виторгу, одержаного від продажу предметів торгівлі.

Висновки

Отже, вільному продажу рідин для електронних сигарет, самих електронних сигарет та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння, вочевидь, настав кінець. Доведеться встановити РРО (ПРРО) та придбати відповідну ліцензію.

Від себе лише можу порадити в жодному разі не здійснювати таку діяльність у вигляді ФО-П на загальній системі оподаткування. Адже підприємець у випадку застосування до нього фінансових санкцій відповідає всім своїм майном. А штрафи, як ви бачите, тут чималенькі.

Тож краще спочатку зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство, або ТОВ) – і вже на нього реєструвати РРО (ПРРО) та отримувати ліцензію для виробництва або оптової чи роздрібної торгівлі рідинами для електронних сигарет. Адже засновник товариства не несе жодної відповідальності за ті штрафи, які будуть застосовані до такого Товариства.

Ну, а якщо ви перебуваєте в Харкові чи Харківській області й вам потрібна допомога в реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, ви завжди можете звернутися до мене.

Щоб не пропустити важливу інформацію, підписуйтесь на мій телеграм-канал «Податковий консультант».

Якщо моя стаття вам сподобалася або виявилася для вас корисною, можете сказати "дякую", 🙂 перерахувавши будь-яку суму -  на ваш розсуд : 
Просто натиснувши на кнопку: ДЯКУЮ!

Інша корисна інформація на сайті «Податковий консультант»:
1) Статті із оподаткування та держреєстрації:
- Все про надання звітності;
- Єдиний податок;
- Податок на додану вартість;
- Готівка РРО та ПРРО;
- Перевірки та штрафи;
- Реєстрація та внесення змін.
2) Бланки первинних документів та договорів.
3) Матеріали (статті) із системи ЗІР ДПС України.
4) Нормативно - правові документи та рішення суду.

Поділитись з друзями у себе на сторінці!

Comment (10)

 • Осипенко Дмитро| 14.04.2021

  в Министерстве здравоохранения Украины предложили, чтобы производители и импортеры электронных сигарет и заправочных контейнеров предоставляли центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, сообщение об изделиях, которые они планируют ввести в обращение на территории Украины. Уведомление должно быть подано в электронной форме за шесть месяцев до запланированного введения в оборот.
  Нужно ли это делать? Не нашел реализации этого предложения ни в одном документе. Спасибо.

  • Александр Зарайский| 25.04.2021

   Думаю нет. Я тоже не видел такого законодательного документа.

   Было три законопроекта на эту тему
   http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67850
   http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67993
   http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68001

   Но ни один из них на сегодня не принят.

 • Володимир| 13.04.2023

  Мене цікавить таке питання, Що потрібно для того щоб оформити ліцензію на продаж електронних сигарет?

  • Александр Зарайский| 13.04.2023

   Зареєструвати РРО/ПРРО, подати заяву про оформлення ліцензії.

 • Peter| 05.05.2023

  Доброго дня!
  Я чув, що зараз заборона на ввезення та продаж електронних сигарет в Україні, це правда?
  Дякую.

  • Александр Зарайский| 07.05.2023

   Не читав про таке

 • Андрій| 10.07.2023

  А правда що з 01.01.2023 ставки акцизного податку на рідини, що використовують в електронних сигаретах, збільшили з 3 тис. грн до 10 тис. грн за 1 л . Норма діє впродовж воєнного, надзвичайного стану.
  https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/644626.html
  Просто в законі на яку посилається податкова нічого не вказано про воєнний стан.
  Тай закон якийсь дивний, закон про видобування газу, до чого тут рідини до електронних сигарет

  • Александр Зарайский| 12.07.2023

   На жаль я не відслідковував ці зміни тож закон не читав. Так що не може прокоментувати це питання.

 • Евгеній| 29.09.2023

  я правильно зрозумів, що не можна реалізовувати електронні сигарети без акцизной марки?

  • Александр Зарайский| 05.10.2023

   Якщо вони із контейнером в якому рідина так, неможна.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *